Bilgisayar Alanında Bazı Temel Bilgiler

Bilgisayarlar, günümüzde geniş bir yer edinmiştir ve çevremizde onlarca bilgisayar yer almaya başlamıştır. Bilgisayarlar, artık birçok alanda kullanılmaktadır. Bu yazıda, bilgisayarların ne demek olduğunu anlatacağız ve bilgisayarlarla ilgili eksik ve yanlış bilgilerin bilinmesinin önüne geçmeye çalışacağız. Ayırca, bilgisayarların çeşitlerinden söz edeceğiz. Son olarak, bilgisayar alanına başlamanın gerekliliklerinden söz edeceğiz.

Bilgisayar, bir işlemcisi ve bir belleği olan, verilen komutlara ve girdilere göre çıktı üreten aygıttır. Bir aygıtın bilgisayar olmasının şartı, bir kasa biçiminde olup bir monitör, bir klavye, bir fare ve bir çift hoparlörden ibaret değildir. Bilgisayarlar çeşitli boyutlarda ve çeşitli görevlerde olabilir. Ayrıca, bir bilgisayarın içinde birkaç bilgisayar bulunabilir. Örneğin, bir bilgisayarda bulunan bir portun denetleyicisini örnek olarak verebiliriz.

Günümüzde bilgisayarlar, elektroniktir ve bazılarında mekanik bileşenler bulunabilir.

Bilgisayarın fiziksel bileşenlerine bilgisayar donanımı denir. Bilgisayarın işletilmesini sağlayan bilgilere bilgisayar yazılımı denir.

Bilgisayarları, işledikleri verilere göre, kullanım amaçlarına göre ve büyüklüklerine göre sınıflandırabiliriz.

İşledikleri Verilere Göre Bilgisayarlar

Bilgisayarların işledikleri verilere göre çeşitleri aşağıda verilmiştir:

Analog Bilgisayar

Analog bilgisayarlar, verileri analog olarak işler.

Sayısal Bilgisayar

Sayısal bilgisayarlar, verileri sayısal olarak işler. Veriler, sıfır ve bir sayılarından oluşur. Sıfır sayısı elektrik yok, bir sayısı elektrik var anlamındadır. Bilgisayarların çoğu sayısaldır.

Hibrit Bilgisayar

Hibrit bilgisayarlar, hesaplama birimlerinde hem analog, hem de sayısal olarak işleyen bilgisayarlardır. Basit işlemler için sayısal, karmaşık işlemler için analog veriler kullanılır.

Kuantum Bilgisayarı

Kuantum bilgisayarları, sıfır ve bir sayılarının yanında, bu sayıların arasındaki sayıları da işler. Kuantum bilgisayarları, çok güçlü bilgisayarlardır. Günümüzde tam olarak bir kuantum bilgisayarı yapılmamıştır.

Kullanım Amaçlarına Göre Bilgisayarlar

Bilgisayarların kullanım amaçlarına göre en bilinenleri aşağıda verilmiştir:

Kişisel Bilgisayar

Kişisel bilgisayar, aynı anda tek bir kullanıcının kullanabilmesi için tasarlanmış bilgisayarlardır.

İş İstasyonu

İş istasyonu, aynı anda tek bir kullanıcının kullanılabilmesi için tasarlanmış, güçlü bilgisayarlardır.

Ana Bilgisayar

Ana bilgisayar, birden fazla kullanıcının kullanabildiği çok güçlü bilgisayarlardır.

Gömülü Bilgisayarlar

Gömülü bilgisayarlar, belli bir işi yapmak için geliştirilen bilgisayarlardır. Gömülü bilgisayarlara gömülü sistemler de denir.

Büyüklüklerine Göre Bilgisayarlar

Bilgisayarların büyüklüklerine göre bazı çeşitleri aşağıda verilmiştir:

Masaüstü Bilgisayar

Masaüstü bilgisayarlar, bir masayı kaplayabilen bilgisayarlardır. Kişisel bilgisayarlar, günümüzde kullanımları azalmış olsa da daha çok güçlü sistemler için kullanılmaktadır.

Resim 1. Masaüstü Bilgisayar

Dizüstü Bilgisayar

Dizüstü bilgisayarlar, en azından bir ekran ve bir klavye bulunduran taşınabilir bilgisayarlardır. Dizüstü bilgisayarlar, günümüzde sıklıkla kullanılmaktadır.

Dizüstü Bilgisayar
Resim 2. Dizüstü Bilgisayar

Tablet Bilgisayar

Tablet bilgisayarlar, dokunmatik ekran bulunan ufak boyutlu bilgisayarlardır. Tablet bilgisayarlar, günümüzde sıklıkla kullanılmaktadır.

Tablet Bilgisayar
Resim 3. Tablet Bilgisayar

Süper Bilgisayar

Süper bilgisayarlar, çok büyük olan ve çok hızlı işlem yapabilme yeteneğine sahip olan bilgisayarlardır. Süper bilgisayarlar, sınırlı sayıda üretilirler. Bilimsel araştırma gibi alanlarda kullanılırlar.

Süper Bilgisayar
Resim 4. Süper Bilgisayar

Mikrodenetleyiciler

Mikrodenetleyiciler, kısıtlı başarıma sahip olan ve boyutları küçük olan bilgisayarlardır. Günümüzde mikrodenetleyiciler, çoğunlukla tümdevre olarak üretilirler. Tek kartlık mikrodenetleyiciler ve daha büyük boyutlu mikrodenetleyiciler de kullanılmaktadır. Mikrodenetleyiciler, çok miktarda üretilirler ve günümüzde çok geniş alanlarda kullanılmaktadır.

Mikrodenetleyici
Resim 5. Mikrodenetleyici

Bilgisayardan Türemiş Aygıtlar

Bir aygıt, bir ya da birkaç bilgisayardan türemiş olabilir. Örnek olarak, yalnızca konuşma ve ileti gönderme özelliği taşıyan bir cep telefonu verilebilir.

Bilgisayar Alanına Başlamak

Bilgisayarlar alanında çalışmak isiyorsanız, istekli, tutarlı ve sabırlı olmalısınız. Bilgisayar donanımı ve bilgisayar yazılımı hakkında temel bilgilere de sahip olmalısınız. Bu alanda çalışmak için çok bilgi bilmelisiniz. Ayrıca, bu alanda gerçekten çalışmak zordur. Ancak, günümüzde az bilgi bilenler bu alanda çoğunluktadır ve işletim sistemini kurma gibi yalnızca kolay işleri yapabilmektedir. Ayrıca, bu kolay işlerin incelikleri de pek bilinmemektedir.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir